Servicedesigner om kunderejsen
Om servicedesign og driften

service design

Service design består af en række metoder til at vise hvordan en service bør designes eller er designet. Formålet er at forbedre kundeoplevelsen igennem brugervenlige og intuitive tiltag. En service kan være et forløb eller en proces igennem en ydelse, et produkt, en handling, en oplevelse. Det kan vise en hel service fra start til slut eller som et del-element af en proces. En oplevelse eller handling, der også kaldes en kunderejse.

Læs mere om Kunderejsen

Digitalt eller virkeligt

Et design kan være digitalt eller til stede i den virkelige verden, men ofte vil det være både og. Ordet design bruges ikke kun om farver, stil og udtryk på en digital eller fysisk platform. I service design er det også et udtryk for, hvilke faser eller trin, der indgår i den service, du leverer. Med andre ord, hvordan du har designet din service, hvordan den er tænkt og sammensat.

Der findes en række metoder til at vise eller beskrive hvordan en service er designet.
Metoderne bruges til at designe, dokumentere, analysere og visualisere hvordan en service er designet eller skal designes. Det gøres ved at inddele kunderejsen i faser eller step og stille dem op på en måde, så de bliver nemmere at overskue, forstå og videndele.

Ved hjælp af metoderne i servicedesign ser vi på, hvordan en ny service designes, hvordan en eksisterende service er designet og dykker ned i uhensigtsmæssigheder eller undersøger ønsker om optimering af kunderejsen som helhed eller i del-elementer.

Læs mere om Metoderne

Typisk bliver et servicedesign udtænkt i designfasen af en ydelse, et produkt eller en service, hvor et design- og udviklingsteam bygger struktur samt det visuelle og funktionelle op på en ønsket digital kunderejse.

Metoderne i service design

Igennem de forskellige metoder i service design er det muligt at kortlægge kunderejsen før den er udviklet eller implementeret. Her kan metoderne bruges som et fælles udgangspunkt imellem UI-designere, udviklere, projektledere og kunden, ligesom der kan laves test, proto-typing og persona beskrivelser for at anskue servicen i et holistisk perspektiv.

På samme måde kan servicedesignet laves på en ydelse i den virkelig (fysiske) verden, hvor der måske er flere leverandører eller afdelinger involveret for at yde en service eller levere et produkt for at få kunden igennem en proces – igennem en kunderejse.


Vi husker de gode og de dårlige kunderejser.
Det er dem, vi fortæller videre.

Det er ikke muligt at tale om service design uden også at vende kunderejsen. Kunderejsen er et centralt fokus i service design, når vi ser på hvordan en kunderejse fungerer som helhed eller i faser. Som helhed kan kunderejsen fungere helt optimalt, men der kan være faser eller del-elementer, der ikke fungerer optimalt. I de tilfælde kan metoderne i service design bruges til at dykke ned i en del af kunderejsen. At optimere den kan i sidste ende betyde færre henvendelser fra brugerne og dermed spare tid og ressourcer for din virksomhed.

3 vigtige metoder i service design

Med en række metoder er det muligt at analysere, dokumentere og visualisere kunderejsen. Metoderne kan fungere som et fælles sprog og reference imellem afdelinger internt men vil også i nogle tilfælde kunne bruges til test og til co-creation, hvis det er en del af opgaven.

Customer journey mapping er en metode i service design
Customer Journey Map

Customer Journey Mapping er en servicedesign metode til at kortlægge og analysere en kunderejse ned i detaljen. Efter en analyse …

Co-creation er en metode i service design
Co-creation

En oplagt metode til at arbejde med tiltag til forbedringer er co-creation. Med co-creation metoden inddrages brugere og/eller …

Blue print er en metode i service design
Blue print

Et blue print er nok den stærkeste metode i service design. Det bruges til at dokumentere kunderejsens optimerede processer …

flere gode kunderejser

Copyright © servicedesigner