Customer Journey Mapping

Et costumer journey map bruges til at designe en service og kortlægge de trin, faser og processer kunderejsen indeholder. Det kan bruges i design- og udviklingsfasen som et fælles referencepunkt og i forbindelse med test og co-creation, men også allerede i brainstorming fasen og helt frem til implementerings- og testfasen.

Netop spændvidden i customer journey mapping gør, at det med fordel kan være et fleksibelt dokument, der over tid vil udvikles.

For teams der kører agile sprints i flere teams med hver deres udviklingsområde, eller bygger omfangsrige systemer, kan det være en fordel at få indblik i hele kunderejsen, for at forstå detaljen af den kunderejse, de er med på udviklingen af. Ellers er der risiko for, at de sidder og bygger på de samme komponenter ligesom der kan opstå forskelle i design, stil, ordlyd og placering af elementer, der vil forstyrre kunderejsen.

customer journey map

Ud fra et customer journey map, kan der laves prototyper af alle sider eller bare de mest komplekse, for at sikre, at der er taget højde for det meste. Der er ingen tvivl om, at kunderejsen bliver bedre med fokus på helheden og ikke bare detaljen i en kunderejse, men det vil nok være for meget at håbe på, at der kan udvikles en helt supportfri service. Alligevel er det et stærkt udgangspunkt med en analyse af processerne i kunderejsen.

Brug customer journey mapping til:

 • brainstorming på kunderejse
 • idegenerering
 • analyse af kunderejse
 • prototyping
 • persona beskrivelse
 • designpitch på ny kunderejse
 • design af kunderejse
 • tjekliste
 • kortlægning af kunderejse / del af kunderejse
 • test af kunderejse
 • co-creation på kunderejse
 • zoom ind på problemområder i kunderejsen

service design metoderne kan meget mere end du tror

Metoderne i service design kan fungere som arbejdsdokument i udviklings- og implementeringsfasen, som referencerammer, et fælles sprog eller fælles fokus, men også som undervisningsmateriale, der giver dine medarbejdere indblik i kunderejsens komplekse processer og faser. Dermed åbnes også muligheden for co-creation og videndeling imellem ansatte sådan at kunderejsen kan optimeres igennem flere lag af virksomheden.

Customer journey mapping er en metode i service design
Customer Journey Map

Customer Journey Mapping er en servicedesign metode til at kortlægge og analysere en kunderejse ned i detaljen. Efter en analyse vil det være et naturligt skridt, at arbejde med tiltag til forbedring og optimering af kunderejsen som helhed eller i enkelte områder, der måske skaber udfordringer for kunderne.

Co-creation er en metode i service design
Co-creation

En oplagt metode til at arbejde med tiltag til forbedringer er co-creation. Med co-creation metoden inddrages brugere og/eller medarbejdere i udviklingen af kunderejsen. Hvis det sker i retrospekt, er det selvsagt vigtigt at inddrage den nye viden i implementeringsfasen af den optimerede kunderejse.

Blue print er en metode i service design
Blue print

Et blue print er nok den stærkeste metode i service design. Det bruges til at dokumentere kunderejsens optimerede processer, faser, lag og kompleksitet. Den inddeles typisk i en front stage og back stage analyse, for at få afdækket alle områder af den undersøgte og optimerede kunderejse. Det er et meget vigtigt element.

flere gode kunderejser

Copyright © servicedesigner