Co-creating

Ved at inddrage brugere – evt. udvalgte, ekspertpaneler eller aktører og leverandører skabes et bredere perspektiv på løsningen. Co-creation kan med fordel bruges allerede i brainstorming fasen, men også når der er konkret udkast til en kunderejse. Der kommer flere vinkler på ligesom der kan være skyggesider af en service, som man ikke har fået øje på. Det er en slags blind spots man ikke har taget højde for, ikke anede var til stede eller ikke havde en løsning på.

Der er flere måder at anskue co-creation på, og måske har du rigtig meget tilgængelig viden allerede inden du evt. inviterer et brugerpanel ind. For selvom der inddrages eksterne brugere, er det en god ide at inddrage intern viden fra dit service- og support team. Dem der ved, hvad kunder der rækker ud efter hjælp med undervejs i kunderejsen. De har ekspertviden i kraft af de kundehenvendelser, de håndterer.

Samtidig er der evalueringer i appstore og google play, hvis der er tale om en app, men det er også værd at tjekke trustpilot og diverse fora for at finde ud af, hvad der sker for brugerne i kunderejsen.

Brug co-creation til

  • brainstorming
  • dialogbaseret kunderejse
  • dialogbaseret kunderejse
  • test af kunderejsen eller dele af den
  • inddrag ekspertviden
  • få nye øjne på kunderejsen
  • skab bredere viden
  • få brugerindsigt
  • opbyg et kundeorienteret fokus
  • bedre kunderejser

service design metoderne kan meget mere end du tror

Metoderne i service design kan fungere som arbejdsdokument i udviklings- og implementeringsfasen, som referencerammer, et fælles sprog eller fælles fokus, men også som undervisningsmateriale, der giver dine medarbejdere indblik i kunderejsens komplekse processer og faser. Dermed åbnes også muligheden for co-creation og videndeling imellem ansatte sådan at kunderejsen kan optimeres igennem flere lag af virksomheden.

Customer journey mapping er en metode i service design
Customer Journey Map

Customer Journey Mapping er en servicedesign metode til at kortlægge og analysere en kunderejse ned i detaljen. Efter en analyse vil det være et naturligt skridt, at arbejde med tiltag til forbedring og optimering af kunderejsen som helhed eller i enkelte områder, der måske skaber udfordringer for kunderne.

Co-creation er en metode i service design
Co-creation

En oplagt metode til at arbejde med tiltag til forbedringer er co-creation. Med co-creation metoden inddrages brugere og/eller medarbejdere i udviklingen af kunderejsen. Hvis det sker i retrospekt, er det selvsagt vigtigt at inddrage den nye viden i implementeringsfasen af den optimerede kunderejse.

Blue print er en metode i service design
Blue print

Et blue print er nok den stærkeste metode i service design. Det bruges til at dokumentere kunderejsens optimerede processer, faser, lag og kompleksitet. Den inddeles typisk i en front stage og back stage analyse, for at få afdækket alle områder af den undersøgte og optimerede kunderejse. Det er et meget vigtigt element.

flere gode kunderejser

Copyright © servicedesigner