Jeg analyserer og visualiserer kunderejser.

Som teknisk kyndig multimedie og service designer, sidder jeg med ved bordet til at formidle, visualisere og eksekvere på de tiltag, der er nødvendige for at optimere kunderejsen.

Kompetenceprofil inddelt i 3 områder: servicedesigner, multimediedesigner og testshopper

Med en freelance servicedesigner kommer der nye øjne på kunderejsen med henblik på at få den optimeret, strammet op eller løsnet op, alt efter hvad brugernes adfærd viser behov for. Som en der kommer udefra, vil jeg koncentrere mig om at indhente viden fra så mange kilder som det overhovedet er muligt. Det vil hjælpe til at forstå helheden og dernæst gå i detaljen med den eller de rejser, jeg skal analysere og optimere.

Jeg har erfaring med service design i både den digitale og den fysiske verden, hvor jeg har arbejdet som testshopper. Det skaber en stærk platform til servicedesign, der ofte handler om at kombinere den digitale tilstedeværelse med den fysiske.

Jeg arbejder typisk under tavshedspligt.

Brug en freelance servicedesigner

Det er min opgave som servicedesigner, at kortlægge, analysere og forstå kundeoplevelsen, for at få indblik i hvor det måske er svært for brugeren at nå i mål, og dernæst finde frem til, hvad der kan løse udfordringerne.

Som freelance servicedesigner arbejder jeg med service metoderne for at optimere og forbedre jeres kunderejser som helhed ved evt. at justere ned i få detaljer. Jeg har stor erfaring med brugeradfærd igennem ansættelser med stor volumen af kunder og applikationer.


Tidligere har jeg været med til at analysere og forbedre dele af kunderejsen på Danmarks mest udbredte overførselstjeneste. Det var i arbejdet med at visualisere et problematisk område, at jeg fandt interesse for service design faget og tog min uddannelse til servicedesigner.

Jeg så hvor stærkt et værktøj det er, og hvor mange ressourcer der kan spares, ved at bruge metoderne til optimering af eventuelle dele af kunderejsen, der skaber regelmæssige kundehenvendelser eller dårlige evalueringer.

Med analyse og kortlægning af kunderejsen bliver det muligt at optimere kundens oplevelse med den ydelse, service eller produkt der interageres med. Som Service Designer taler jeg samme “sprog” som dine udviklere, designere og supportere.

Jeg er Multimediedesigner og har været på reklame- og IT bureau, inhouse og freelancer. Har designet både små og store websites, webshops, og intranet, der var spændende, brugervenlige og til tider nytænkende. Jeg har også siddet i en kundeservice og support rolle, der gav mig hands-on indblik i hvordan kunderejsen opleves fra brugerens vinkel.

I 2019 byggede jeg en MA i Service Design på, for at få papir på de service design metoder, jeg allerede brugte i forsøget på at optimere kunderejsen, men også at skabe et fælles, internt “sprog” igennem service design metoderne.

Efter uddannelsen har jeg undervist internt i service design metoderne, lavet analyser af flere kunderejser for at belyse muligheder for optimering og videndeling. For at gøre kompleksiteten i kunderejserne lettere at forstå for kundeservice, der fik ondt i maven over at tage de mere tekniske samtaler med kunderne. Men jeg synes ikke man skal have ondt i maven i sit arbejde, man skal klædes bedre på til at gøre sit arbejde 🙂

Som freelancer var jeg i en periode hyret ind som skyggeshopper (test shopper) og blev trænet i at bruge mine sanser til at opleve en kunderejse fra start til slut i forskellige butikker, kæder og systemer.

Der kunne være helt specifikke opgaver at løse eller mål at opnå igennem besøget helt ned på detaljeniveau, hvor de ansatte skulle lave krydshenvisninger eller sige specifikke fraser. Andre var mere overordnet orienteret og gik på oplevelsen af mødet med butikkens facade, indretning og betjening generelt.

I fritiden laver jeg frikadellekurser:
gå til the frikadelle-secrets

Optimering af kunderejsen er en proces, der skal besøges af og til.

3 vigtige metoder i service design

Med en række metoder er det muligt at analysere, dokumentere og visualisere kunderejsen. Metoderne kan fungere som et fælles sprog og reference imellem afdelinger internt men vil også i nogle tilfælde kunne bruges til test og til co-creation, hvis det er en del af opgaven.

Customer journey mapping er en metode i service design
Customer Journey Map

Customer Journey Mapping er en servicedesign metode til at kortlægge og analysere en kunderejse ned i detaljen. Efter en analyse …

Co-creation er en metode i service design
Co-creation

En oplagt metode til at arbejde med tiltag til forbedringer er co-creation. Med co-creation metoden inddrages brugere og/eller …

Blue print er en metode i service design
Blue print

Et blue print er nok den stærkeste metode i service design. Det bruges til at dokumentere kunderejsens optimerede processer …

flere gode kunderejser

Copyright © servicedesigner