User interface

Som servicedesigner kan jeg analysere og optimere i detaljen – backstage – altså i det bagvedliggende, der skaber kunderejsen. Som multimediedesigner, kan jeg også sættes ind i en optimering af kunderejsens visuelle del – frontstage. Jeg kan udvikle grafik, vælge farver der understøtter den optimerede kunderejse og lave vejledninger eller manualer der forklarer internt eller eksternt efter behov.

Trænet i at modtage briefs, at overholde designmanualer og kravspecifikationer


Når vi kigger på kunderejsen, analyserer, indsamler viden og erfaringer, der kan bruges til at arbejde mod en optimering, vil der opstå behov for at tilføje, redigere eller designe nye ruter for kunden, ekstra elementer eller “skiltning”. I de situationer kan det blive nødvendigt at inddrage grafiske elementer, der understøtter kunderejsen.

Nedenfor ses et dummy eksempel på hvordan dele af et back stage system til administration af transport af en borger, kunne se ud. Dele af systemet kan styles til også at være brugbart for borgeren på f.eks. en mobiltelefon.

En kunderejse kan være digital, foregå i den virkelige verden eller være en kombination af det ene og det andet. I dag er det typisk en blanding hvor noget foregår telefonisk eller elektronisk og noget foregår i den fysiske verden. Det er her der kan blive brug for pjecer, foldere, infotavler og andet materiale til skiltning.

Brug servicedesigner som konsulent til redesign eller funktionsdesign

Når en digital kunderejse skal optimeres, vil der tit være brug for ændringer til interface i større eller mindre grad. Måske skal der tilføjes nye sider, elementer skal flyttes, designes/redesignes eller helt udgå til fordel for andet.

Her kan I bruge servicedesigner som konsulent og designer til at optimere et user interface til kunderejsen. Det er med i viften af kompetencer, da jeg også er uddannet multimediedesigner og har leveret både digitalt og trykt materiale til markedsføring.

Læs mere om min baggrund her

flere gode kunderejser

Copyright © servicedesigner