service design Metoder

De forskellige servicedesign metoder har potentiale til at blive brugt i andre faser end design- og udvikling, før og under implementering af en service. Metoderne kan nemlig også bruges som en form for tjekliste, der sikrer at alle faser af kunderejsen er inddraget, har en funktion, en handling og en videre vej. Og så kan de selvfølgelig bruges til at skabe overblik over dele af eller hele kunderejsen. Vidste du, at metoderne også kan bruges som en fælles reference internt imellem afdelinger til at forstå det fulde service design? Som en slags fælles sprog eller produktark, der går i bredden og dybden på din service.

Service design metoder giver indsigt

Overvej at dit kundeservice team ville kunne give en mere optimeret service, hvis de havde indblik i faserne i kunderejsen. Hvis de forstod, hvornår en service er sårbar og hvorfor. Måske ville det give anledning til nogle konstruktive samtaler og løsninger for de kunder, der henvender sig. Og måske ville det give alle i teamet en dybere indsigt. Det er endda muligt, at det kan ses på din bundlinje og i kundetilfredsheden.

Vi kan bruge metoderne i service design til at skabe et fælles sprog i optimering af kunderejsen.

Metoderne består af:
Customer journey mapping – kortlægning kunderejsen eller dele af den
Co-creation: hvor servicen udvikles med inddragelse af brugere
Blue print – et indblik i front stage og back stage processer

Metoderne kan også bruges til at identificere faldgruber eller workarounds, til optimering af en eksisterende kunderejse eller til en omvendt kunderejse – som vi kan kalde det.

Der findes en række metoder til at dokumentere, analysere og visualisere et service design.service design metoderne kan meget mere end du tror

Metoderne i service design kan fungere som arbejdsdokument i udviklings- og implementeringsfasen, som referencerammer, et fælles sprog eller fælles fokus, men også som undervisningsmateriale, der giver dine medarbejdere indblik i kunderejsens komplekse processer og faser. Dermed åbnes også muligheden for co-creation og videndeling imellem ansatte sådan at kunderejsen kan optimeres igennem flere lag af virksomheden.

Customer journey mapping er en metode i service design
Customer Journey Map

Customer Journey Mapping er en servicedesign metode til at kortlægge og analysere en kunderejse ned i detaljen. Efter en analyse vil det være et naturligt skridt, at arbejde med tiltag til forbedring og optimering af kunderejsen som helhed eller i enkelte områder, der måske skaber udfordringer for kunderne.

Co-creation er en metode i service design
Co-creation

En oplagt metode til at arbejde med tiltag til forbedringer er co-creation. Med co-creation metoden inddrages brugere og/eller medarbejdere i udviklingen af kunderejsen. Hvis det sker i retrospekt, er det selvsagt vigtigt at inddrage den nye viden i implementeringsfasen af den optimerede kunderejse.

Blue print er en metode i service design
Blue Print

Et blue print er nok den stærkeste metode i service design. Det bruges til at dokumentere kunderejsens optimerede processer, faser, lag og kompleksitet. Den inddeles typisk i en front stage og back stage analyse, for at få afdækket alle områder af den undersøgte og optimerede kunderejse. Det er et meget vigtigt element.


flere gode kunderejser

Copyright © servicedesigner