Service blue print inddeler faser i en kunderejse

Et service blue print er en form for teknisk grid eller tabel, der inddeler faser og processer i din kunderejse som en måde at lette forståelsen og visualisere kunderejsens forskellige trin.

Når komplekse processer og trin i en service eller kunderejse inddeles i et grid som en form for visuel ramme, er det lettere at forstå lagene i de processer, rejsen indeholder. Det bliver dermed også lettere at tale om, lettere at huske og lettere at formidle dem. Et service blue print kan vise ønskede lag i kunderejsen, vise optimerede eller faktiske lag i kunderejsen, fungere som tjekliste, lette dokumentation af eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder og så kan det være et læringsdokument, der kan bruges i flere afdelinger af din virksomhed.

front stage, back stage

I et service blue print inddeles faser og trin i en front stage, der kan tage kundens (eller leverandørens) synspunkt/udgangspunkt. Ved at inddele faser og trin i en back stage, vises lagene i den service, din virksomhed leverer. Det kan være lige fra automatiserede til menneskedrevne lag.

Detaljegraden i et service blue print kan variere efter behov. Den kan gå i bredden, i dybden eller begge dele, for det giver sig selv, at ved en brudt eller fejlet kunderejse, er det en god ide at blive meget specifik og detaljeret i de faser, der ikke virker optimalt. Ved at skabe service blue prints bliver det også tydeligt for udviklere og designere, om der er løsninger i andre trin af kunderejsen, der kan genbruges til at optimere kunderejsen.

Dit kundeservice og supportteam sidder med uvurderlig indsigt i den faktiske kunderejse.

service blue print

Et service blue print kan bruges til rigtig mange forskellige processer – se nedenfor. Det er et godt værktøj til at vise faserne i kunderejsen, fordi det er opdelt i en front stage / den som kunden oplever – og en back stage / den som virksomheden eller systemerne håndterer. Derfor er det også oplagt at bruge et blue print internt i virksomheden, ikke kun i forbindelse med design og udvikling af en service, men også i selve driften af den.

Et service blue print er både et teknisk dokument, men også en proces oversigt. Det har et enormt potentiale, hvis det bliver implementeret og brugt imellem afdelinger.

 • implementering af kunderejse
 • forbedring af eksisterende kunderejse
 • evaluering af kunderejse
 • test af kunderejse
 • optimering af kunderejse
 • undervisning i kunderejsens faser
 • procesvisning og leverandørvisning
 • kundeorienteret udgangspunkt / sæt dig i kundens sted
 • indsigt i kunderejsen eller dele af den
 • skab et fælles sprog omkring jeres service design
 • klæd kundeservice på til de tekniske henvendelser
 • skab indsigt og indblik for dine medarbejdere
 • reference imellem afdelinger når der sker fejl
 • hvem gør hvad oversigt

service design metoderne kan meget mere end du tror

Metoderne i service design kan fungere som arbejdsdokument i udviklings- og implementeringsfasen, som referencerammer, et fælles sprog eller fælles fokus, men også som undervisningsmateriale, der giver dine medarbejdere indblik i kunderejsens komplekse processer og faser. Dermed åbnes også muligheden for co-creation og videndeling imellem ansatte sådan at kunderejsen kan optimeres igennem flere lag af virksomheden.

Customer journey mapping er en metode i service design
Customer Journey Map

Customer Journey Mapping er en servicedesign metode til at kortlægge og analysere en kunderejse ned i detaljen. Efter en analyse vil det være et naturligt skridt, at arbejde med tiltag til forbedring og optimering af kunderejsen som helhed eller i enkelte områder, der måske skaber udfordringer for kunderne.

Co-creation er en metode i service design
Co-creation

En oplagt metode til at arbejde med tiltag til forbedringer er co-creation. Med co-creation metoden inddrages brugere og/eller medarbejdere i udviklingen af kunderejsen. Hvis det sker i retrospekt, er det selvsagt vigtigt at inddrage den nye viden i implementeringsfasen af den optimerede kunderejse.

Blue print er en metode i service design
Blue print

Et blue print er nok den stærkeste metode i service design. Det bruges til at dokumentere kunderejsens optimerede processer, faser, lag og kompleksitet. Den inddeles typisk i en front stage og back stage analyse, for at få afdækket alle områder af den undersøgte og optimerede kunderejse. Det er et meget vigtigt element.

flere gode kunderejser

Copyright © servicedesigner